Váš košík
0.00 €
0

PUK

Skupina PUK Group GmbH & Co. KG je skupina spoločností pôsobiacich v priemysle spracovania kovov v celosvetovom meradle. Jej činnosť spočíva v vývoji, výrobe a distribúcii káblových podporných systémov, káblových svoriek, podlahových systémov a subštruktúr pre fotovoltaické systémy. Skupina PUK Group GmbH & Co. KG ponúka riešenia pre širokú škálu odvetví: priemysel, technológiu budov, infraštruktúru, energiu, rovnako ako ropu a plyn. Spoločnosť PUK Group GmbH & Co. KG má so svojimi 6 výrobnými základňami - z toho dva v Nemecku - a 30 výrobnými kanceláriami v 11 krajinách.Spoločnosť PUK Group GmbH & Co. KG získala približne vo výške približne 140 miliónov eur vo fiškálnom roku 2015 s približne 770 zamestnancami. Rodina bola založená v roku 1969 a sídli v Berlíne.Myslenie z dlhodobého hľadiska a konanie zodpovedne - to sú piliere komerčného úspechu skupiny. Skupina PUK Group GmbH & Co. KG pevne previazala svoju stratégiu s ekologickou a sociálnou udržateľnosťou.